Δελτίο τύπου ''Επιτυχημένη ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού προγράμματος εκπαίδευσης Κυκλικής Οικονομίας και Μηδενικών Αποβλήτων σε Δημοτικά Σχολεία του Νομού Βοιωτίας που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εταιρεία MYTILINEOS

Αθήνα, 15/6/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτυχημένη ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού προγράμματος εκπαίδευσης Κυκλικής Οικονομίας και Μηδενικών Αποβλήτων σε Δημοτικά Σχολεία του Νομού Βοιωτίας που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εταιρεία MYTILINEOS

Η MYTILINEOS στο πλαίσιο της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, και σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό φορέα NoWaste21, πραγματοποίησε το σχολικό έτος 2022-2023, εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας στους μαθητές-εκπαιδευτικούς 20 Δημοτικών Σχολείων του Νομού Βοιωτίας. Επισημαίνεται ότι ο φορέας NoWaste21 διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε περιβαλλοντικά προγράμματα γύρω από την κυκλική οικονομία, ενώ όλες οι εκπαιδευτικές του δράσεις έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα 20 Δημοτικά σχολεία του Νομού Βοιωτίας έγινε από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της NoWaste21 και βασίστηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘’Κυκλική Οικονομία & Μέλλον Χωρίς Απόβλητα’’ το οποίο είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά (όταν οι συνθήκες δεν επέτρεψαν την δια ζώσης παρουσία) και ήταν ειδικά διαμορφωμένες στις ανάγκες της κάθε τάξης με βάση την ηλικία των μαθητών ώστε οι έννοιες που σχετίζονται με την Κυκλική Οικονομία όπως η Πρόληψη, η Επαναχρησιμοποίηση και η Ανακύκλωση Αποβλήτων να γίνουν όσο το δυνατό καλύτερα αντιληπτές.
Στην εκπαίδευση περιλαμβανόταν εκτός από την σχετική παρουσίαση των ενοτήτων, προβολή οπτικοακουστικού υλικού, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και προβολή του ηλεκτρονικού οδηγού της Nowaste21, ο οποίος βρίσκεται στην αντίστοιχη ενότητα Κυκλικής Οικονομίας στην ιστοσελίδα του φορέα. Για μια ακόμη φορά αποδείχτηκε ότι τα παιδιά είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του μηνύματος υιοθέτησης πρακτικών κυκλικής οικονομίας ώστε να το μεταφέρουν σε γονείς, συγγενείς και φίλους αλλά και να το διατηρήσουν στην ενήλικη ζωή τους.
Ως απόρροια της επίδρασης του προγράμματος στην φαντασία των μαθητών ζητήθηκε από τα μέλη της σχολικής κοινότητας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα να κατασκευάσουν χειροτεχνίες βασισμένες στα ερεθίσματα που τους προκάλεσε η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των σχολείων ανταποκρίθηκε άμεσα και έτσι δημιουργήθηκε από την Νοwaste21 ένα βίντεο ευαισθητοποίησης βασισμένο σε δημιουργίες των παιδιών με θέμα το περιβάλλον. Το βίντεο εστάλη στα σχολεία ενώ αναρτήθηκε και στο κανάλι που διατηρεί η Νοwaste21 στο ΥouΤube https://www.youtube.com/results?search_query=nowaste21 καθώς και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.