Επέκταση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος Κυκλικής Οικονομίας και Μηδενικών Αποβλήτων με τίτλο "Επαγωγή" για 3η συνεχόμενη χρονιά!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο περιβαλλοντικός φορέας Nowaste21 συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά το επιτυχημένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Περιβαλλοντικής Αγωγής για Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα με τίτλο "ΕΠΑΓΩΓΗ".

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται ήδη σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αρκετούς δήμους της Αττικής, Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέους δήμους.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του φορέα τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και σε συνεργασία με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ): Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ανακύκλωση Συσκευασιών), Ανακύκλωση Συσκευών (Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών), COMBATT (Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Οχημάτων & Βιομηχανίας) και τον φορέα RECYCOM (Ανακύκλωση ενδυμάτων & υποδημάτων).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ξεκινήσει την φετινή σχολική χρονιά σταδιακά στα δημοτικά σχολεία, γυμνάσια & λύκεια με την πρώτη φάση να περιλαμβάνει την δια ζώσης ή διαδικτυακή εκπαίδευση όλων των μαθητών γύρω από την Κυκλική Οικονομία και το τρίπτυχο που την προσδιορίζουν: Πρόληψη-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση Αποβλήτων, με προβολή παρουσιάσεων και οπτικοακουστικού υλικού για την καλύτερη αφομοίωση των εννοιών. Παράλληλα διανέμεται εκπαιδευτικό υλικό – οδηγός Κυκλικής Οικονομίας (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την δυνατότητα τοποθέτησης κάδων για την χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) ρευμάτων Ανακύκλωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με παράλληλη καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συλλογής, με σκοπό τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την βελτιστοποίηση του προγράμματος. Στην τελική φάση του προγράμματος προβλέπεται η επιβράβευση των καλύτερων προσπαθειών μεταξύ των σχολείων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ξεχωριστή εκδήλωση στο τέλος του σχολικού έτους (Ιούνιος 2024).

Το πρόγραμμα «ΕΠΑΓΩΓΗ» με σύνθημά μας «Προστατέψτε το περιβάλλον, αγκαλιάστε τη φύση» τυγχάνει της θετικής αποδοχής των μαθητών και καθηγητών σχολικών κοινοτήτων, άλλα και εμπλεκομένων φορέων και πολιτών κατά την προβολή του σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις.

Υπό την αιγίδα