ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευθυμία (Εφη) Τριτοπούλου, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Η Ευθυμία (Έφη) Τριτοπούλου είναι Πρόεδρος της Nowaste21. Είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός, απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εικοσαετή εμπειρία και εξειδίκευση σε Πρόληψη, Ανακύκλωση και Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Επικίνδυνων Αποβλήτων, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική, Κυκλική Οικονομία, Ευαισθητοποίηση και Δημοσιότητα, Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί. Έχει συντονίσει, διαχειρισθεί και συμμετέχει στην υλοποίηση πάνω από 40 ευρωπαικών και εθνικών Προγραμμάτων και στο πλαίσιο αυτό έχει συνεργασθεί με πολλούς Δήμους και γνωρίζει καλά τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έχει εργασθεί ως Γενική Διευθύντρια στην εταιρεία Citipost (2018-6/2019), Στέλεχος στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) (2013-2018), Ερευνήτρια στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (2006-2013) και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2005-2006), ως υπεύθυνη του γραφείου νέων μηχανικών στο ΤΕΕ (2003-2005) και παράλληλα ως ειδική εμπειρογνώμονας σε προγράμματα - και ως Σύμβουλος σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά και έχει άριστες γνώσεις Η/Υ. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και ημερίδες (πάνω από 50). Είναι Reviewer στο επιστημονικό περιοδικό Waste Management & Research (WM&R) και πιστοποιημένος αξιολογητής προτάσεων σε προγράμματα της ΓΓΕΤ. Είναι Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) (2002-σήμερα) και από τον Νοέμβριο 2019 είναι Πρόεδρος της ΕΔΕΜ.

Ως Στέλεχος στον ΕΟΑΝ ήταν υπεύθυνη για θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, δημοσιότητας και εκπαίδευσης. Επιπλέον ήταν υπεύθυνη για τα επικίνδυνα απόβλητα. Συμμετείχε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για πρόληψη και ανακύκλωση σε Δημάρχους, Αντιδημάρχους και το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων καθώς και σε πληθώρα εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων. Από το 2013-2018 ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (TAC) της ΕΕ για την υλοποίηση της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με επικίνδυνα απόβλητα συσσωρευτών.

Μέσω της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε αρκετά έργα που εμπεριείχαν δράσεις σε σχολεία όπως το Engineer for the Future (Engine4F) – Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for school education (2015-2018) και το ‘Women declare their active role for the protection of the Environment – the Gender perspective on the Environment’ (2012-2014) funded by EU & Greece.

Είναι η Υπεύθυνη Μηχανικός της λειτουργίας και διαχείρισης των οκτώ Πράσινων Σημείων και ενός Κινητού Πράσινου Σημείου της Επαρχίας Λευκωσίας της Κύπρου (έργο διάρκειας 3/2019-3/2022) και κατέχει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία σε προγράμματα Διαλογής στην Πηγή.

Είναι εταίρος και Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού περιβαλλοντικού φορέα NoWaste21, από την ίδρυση του (4/2019) και υπεύθυνη για την επιστημονική, οικονομική και διοικητική πορεία του φορέα. Σχεδίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα» για την NoWaste21 το οποίο έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας.


Efthymia (Efi) Tritopoulou, Chemical Engineer, PhD

Dr Efthymia (Efi) Tritopoulou is a Chemical Engineer holding a PhD diploma from National Technical University of Athens (NTUA), with twenty years of experience in a range of R&D activities, specialized in sustainable waste management, prevention, reuse, recycling, circular economy, energy and climate plans, sustainable management of municipalities, RES and energy saving.

She has cooperated as a Researcher Engineer with public bodies (Hellenic Recycling Agency (2013-2018), Centre of Renewable Energy Sources and Saving (2006-2013), Agricultural University of Athens(2005-2006), and Technical Chamber of Greece(2003-2005)). She was General Manager in the private company Citipost IKE, active in supply and services for waste manager (2/2018- 3/2020).

As an Environmental Manager in Hellenic Recycling Agency (HRA) (2013-2018) she was responsible for recycling of hazardous wastes batteries and accumulators and packaging waste. Representative of Greece in the EU Technical Committee TAC and expert group for the adaptation to scientific and technical progress and implementation of the directive 2006/66/EC on hazardous batteries and accumulators. Responsible for development and Implementation of policies on waste prevention programs and the harmonization and implementation of (EU 720/2015) on reduction of plastic bag use Development of recycling strategies and educational -publicity programs for recycling for students, youth and general public. Environmental Auditor for recycling schemes and plants.

Today is President of the NGO NoWaste21 (from 4/2019 -), President of the Greek Women’s Engineering Association (EDEM)(10/2019 -) and Environmental Consultant and Researcher provided services and expertise to private and public sector. She is also an active Senior Researcher and Communication Manager of Cluster of Sustainable Development directed by Prof. Phoebe Koundouri: ΕΙΤ CLIMATE-KIC Hub Greece, UN SDSN GR, ΑΤΗΕΝΑ RC, ICRE8, RESEES AUEB. She participates in Expert Committees of International Chamber of Commerce (ICC) Energy and Environment and ICC Women.

She knows English and French and she is also reviewer in Waste Management & Research (WM&R) and General Secretariat for Research and Technology (GSRT).