Ολοκληρωμένες Δράσεις για Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα στον Δήμο Σπάρτης

Εταίροι:
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)
NoWaste21

Ωφελούμενος Δήμος: ∆ήμος Σπάρτης

Διάρκεια Εργου: 8/5/2020 – 31/10/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 49.996,60

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019»

Σκοπός
Η ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης, μέσω της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ομάδων-στόχων και της πιλοτικής εφαρμογής της ∆ιαλογής στην Πηγή στον ∆ήμο Σπάρτης.
Οι ομάδες-στόχοι είναι: Μαθητές σε σχολεία, Κάτοικοι, Επιχειρήσεις

Το έργο υποστηρίζεται από τους μη κερδοσκοπικούς φορείς:
ΕΙΤ Climate KIC Hub Greece
∆ίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN HELLAS)
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ)
Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ)
Ένωση ∆ιπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε∆ΕΜ)
Ευρωπαϊκό Έργο LIFE REWEEE
Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (Academy of Entrepreneurship)
Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών

Κύριες Δράσεις:

Α. Εκπαιδευτικές Δράσεις σε Σχολεία

 • Διαμόρφωση εγχειριδίου για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα ειδικά για μαθητές.
 • Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση το εκπαιδευτικό υλικό «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον Χωρίς Απόβλητα», για το οποίο η μη κερδοσκοπική εταιρεία Nowaste21 διαθέτει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, για σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
 • Πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή χωριστών ρευμάτων αποβλήτων με 10 Γωνιές Ανακύκλωσης στα 10 Δημοτικά Σχολεία, που βρίσκονται στην πόλη της Σπάρτης. Τα ρεύματα που θα συλλεχθούν χωριστά είναι: α) χαρτί, β) πλαστική φιάλη, γ) υπόλοιπο πλαστικό-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), δ) ηλεκτρικές συσκευές (ΑΗΕΕ), ε) φορητές μπαταρίες, στ) τηγανέλαια.
 • Δράσεις επιβράβευσης των σχολείων με την καλύτερη επίδοση στον τομέα της.

Β. Δράσεις Ενημέρωσης για φορείς και πολίτες

 • Πιλοτική δράση διαλογής στην πηγή χωριστών ρευμάτων αποβλήτων στο Δημαρχείο του Δήμου Σπάρτης: α) χαρτί, β) πλαστική φιάλη, γ) υπόλοιπο πλαστικό-μέταλλα-σύνθετη συσκευασία (PMD), δ) γυαλί, ε) ηλεκτρικές συσκευές, στ) φορητές μπαταρίες, ζ) τηγανέλαια.
 • Διαμόρφωση εγχειριδίου για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα ειδικά διαμορφωμένο για νοικοκυριά.
 • Διαμόρφωση περιεκτικού εγχειριδίου για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα ειδικά για επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού, ξενοδοχεία και αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο για κυκλική οικονομία και μηδενικά απόβλητα για Αντιδημάρχους και το τεχνικό προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σπάρτης
 • Μια συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος και την ενημέρωση των τοπικών μέσων ενημέρωσης και των τοπικών εμπλεκόμενων φορέων
 • Μία ημερίδα για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • Μια συνάντηση εργασίας (workshop) με καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, επιμελητήρια και αθλητικούς συλλόγους για κυκλική οικονομία και μείωση πλαστικών μιας χρήσης.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων στις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του SPARTA 2500 FORUM με αφορμή τη συμπλήρωση των 2500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις αυτές θα εμπεριέχουν την περιβαλλοντική διάσταση και θα γίνουν ενέργειες για παραγωγή μηδενικών αποβλήτων κατά την υλοποίηση τους.

Γ. Διοργάνωση Τελικού Συνεδρίου για προβολή των αποτελεσμάτων του έργου

 

Ετικέτες: ΕΡΓΑ