Παραλαβή βεβαίωσης από τον ΕΟΑΝ για την συμμετοχή της Nowaste21 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων/Νοέμβριος 2023

Η Νowaste21 συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων με την δράση 'I don't package my future' τον Νοέμβριο του 2023 σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ο οποίος αποτελεί τον εθνικό συντονιστή των δράσεων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα απέστειλε βεβαίωση για την συμμετοχή στην δράση.